بارگذاری

بیانیه و ارزش های سازمانی

بیانیه و ارزش های سازمانی

شرکت لیزینگ جامع سینا در جهت ارائه بهترین خدمات لیزینگی و جلب رضایت بیشتر مشتریان و ارائه خدمات در نقاط مختلف کشور ایران در زمینه های به شرح ذیل فعالیت خواهد داشت

بخش غیر منقول محل کسب و کارمانند تأمین مستغلات تجاری و اداری اعم از دفتر، مطب, مغازه و …
تأمین دستگاهها و ماشین‌آلات راهسازی و ساختمانی و انواع خودروهای سبک و سنگین برای شرکتهای پیمانکاری، ساختمانی و اجرای طرحهای عمرانی
بخش حمل و نقل (تأمین وسایل حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی)
بخش کارخانجات تولیدی (تأمین دستگاهها و تجهیزات، ماشین‌آلات، خودروهای سبک و سنگین، اعطای تسهیلات به روش خرید و اجاره مجدد و کمک فروش از طریق قراردادها و توافقنامه‌های دو یا چند جانبه برای واگذاری محصولات تولیدی آنها)
بخش کارگاههای تولیدی و خدماتی (تأمین دستگاهها و تجهیزات، ماشین‌آلات، خودروهای سبک و سنگین، اعطای تسهیلات به روش خرید و اجاره مجدد و کمک فروش از طریق قراردادها و توافقنامه‌های دو یا چند جانبه برای واگذاری محصولات تولیدی آنها) .
بخش پزشکی (تأمین تجهیزات و دستگاههای پزشکی، دندانپزشکی، رادیولوژی و نیز خودرو سواری و اعطای تسهیلات به روش خرید و اجاره مجدد)
بخش کشاورزی و دامداری (تأمین تجهیزات و دستگاههای کشاورزی و دامداری و نیز تأمین خودروهای سبک و سنگین)
بخش معدن (تأمین دستگاه، ماشین‌آلات و تجهیزات بخش معدن و خودروهای سنگین و سبک)
سایر بخشها (تأمین دستگاهها، تجهیزات، ماشین‌آلات )

تکنولوژی و نوآوری : گسترش خدمات لیزینگ و پیشتازی در عرصه های صنعت لیزینگ از طریق توسعه بازار ، ارتقاء و به کارگیری فن آوریها و تکنولوژی روز و طراحی خدمات جدید متناسب با نیاز مشتریان و نیز مطالعه و تحقیق در خصوص اجرای لیزینگ الکترونیکی

تامین کنندگان: موفق ترین و سود آورترین .رابطه تجاری با تامین کنندگان را در نظر خواهد داشت

فرآیند و سازمان : افزايش صحت ، دقت و سرعت در اجراي فرآيندها با بهره مندي از فناوري هاي نوين و فعال کردن و به کارگیری امکانات بالقوه و بالفعل همچنین تعامل با مشتریان در فرآیند شناخت ، تشخیص مساله ، طراحی و پیاده سازی فرآیندهای جدید و بهینه سازی فرآیندها به منظور تحقق چشم انداز لذا ضمن پايبندي اينجانب به تعهدات ذكر شده، لازم ميدانم كليه كاركنان در سازمان نيز با داشتن التزام فكري و عملي نسبت به همه موارد مذكور، در جهت تحقق آنها تلاش نمايند .