بارگذاری

تاریخچه صنعت

تاریخچه صنعت

بر اساس مستندات تاریخی ، پیشینه فعالیت های لیزینگ و بانک از زمانهای بسیار دور با یکدیگر پیوند خورده و قدیمی ترین بانک شناخته شده در گستره قلمرو ایرانیان با مرکزیت های مالی در همدان ، پاسارگاد ،بابل ، اورشلیم ، و سارد در دوران فرمانروائی کوروش هخامنشی و توسط خانواده ای با نام ” اگیبی و پسران ” تشکیل شده که اصول آن با عملیات بانکی و لیزینگی امروز تفاوت چندانی نداشته است و متعاقباً درسال 1354 با همكاري فرانسويان اولین شرکت لیزینگ در ایران پايه گذاري شد و این آغاز پیدایش سرچشمه صنعت لیزینگ در ایران به شمار می‌‌رود. محدود شدن عمليات ليزينگ به شـركـت های ابتدایی و عدم امكان گسترش و رونق آن با وجود مشروعيت قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان اجاره به شرط تمليك تا سال 1373 ادامه يافت و جايگاه ليزينگ از استحكام و كاركرد مطلوبي برخوردار نبود، زيرا مؤسسات فوق هنوز وارد چرخه ي فعاليتهاي اقتصادي نشده بودند و در بازار سرمايه و ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري و در نهايت رشد كمي در اقتصاد نقش و وزن ناچيزي داشتند.

از سال 1379 به اين سو شركت هاي ليزينگ جديدي تشکيل و رفته رفته در عرصه ي فعاليتهاي اقـتصادي به ويژه صنعت خودرو عمليات ليزينگ گسترش پيدا كرد. ارزيابي اوليه از صنعت ليزينگ در ايران نشان ميدهد اين شركتها عمدتاً در بخش صنعت خودرو متمركز شده اند.

 

صنعت ليزينگ به مثابه يك شيوه اعتباري امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پيدا كرده و توان مالي مؤسسات حقوقي و اشخاص حقيقي را براي سرمايه گذاري فزوني ميبخشد. گستره آن شامل كالاها و لوازم مصرفي شخصي، تجهيزات كارخانهاي، تجهيزات پزشكي، صنعت حمل و نقل زميني ، هوايي و دريايي ، تجهيزات و ماشينهاي راهسازي، ماشين آلات كشاورزي، صنعت راه آهن و مترو، پروژه هاي بزرگ و سيستمهاي مدرن آبياري، تجهيزات فرآوري مواد غذايي، ساخت و ساز پروژه هاي بزرگ صنعتي و غيره است و از اين مكانيزم تخصيص اعتباري براي سرعت بخشي به پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مطروحه بهره ميگيرند. ليزينگ سرمايه لازم براي انجام سرمايه گذاريها را با نرخ معقول فراهم ميکند و با تأمين منابع مالي و اعتباري ضروري ، شتاب به فعاليتهاي توليدي و خدماتي بدهد و مشكل اصلي فرآيندهاي توليد را كه همانا كميت و كيفيت سرمايه است، به نحو مؤثري تقليل داده و زمینه رشد فعاليت هاي اقتصادي را فراهم نمايد. نمای زير اهميت ليزينگ در توسعه اقتصادي را برجسته ميکند.

رشد و انباشت سرمايه و توليد ناخالص داخلي به معني اقتصاد سالم، ايجاد اشتغال و تشويق نوآوري (دسترسي به تکنولوژي) است که از طريق ليزينگ ميسر ميشود و بدليل گستردگي دامنه صنعت ليزينگ در جهان و نوآوريها و تكنـيك هاي عملياتي گوناگون، اين صنعت در زمينه هاي مختلفي كاربرد يافته است.