بارگذاری

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

چشم انداز :
در افق چشم انداز ، شرکتی پویا و نوآور در اعطای تسهیلات مالی و ارائه خدمات نوین، متناسب با نیاز مشتری، يكي از 5 شركت اول صنعت واسپاری کشور باشد.

ماموریت :

در ارائه خدمات واسپاری با همکاری سرمایه انسانی متخصص و بکارگیری دانش و فناوری روز، با اولویت به مشتری مداری و توسعه بازارهای هدف به دنبال افزایش حقوق صاحبان سهام می باشد.

اهداف کلی :

  • توسعه فعالیت های واسپاری در حوزه های جدید
  • رشد بازده حقوق صاحبان سهام
  • رشد سهم بازار