ایران خودرو دیزل

شرایط کلی اعطای تسهیلات در خودروی کار به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • مبلغ تسهیلات حداکثر 60% مبلغ فاکتور خودروساز می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماهه می باشد
  • نوع قرارداد : اجاره به شرط تملیک فردی و اجاره به شرط تملیک گروهی با سازمانها

ضمانت :

ضامنین کارمند و کاسب معتبر و مورد تایید لیزینگ جامع سینا

سایر اسناد براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ

  • تصویب و پرداخت تسهیلات در صورت دارا بودن شرایط اعتباری این لیزینگ ، امکان پذیر خواهد بود .
  • خودروهای فوق در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد و در طول مدت قرارداد توسط شرکت لیزینگ جامع سینا بیمه بدنه و ثالث خواهند شد .
  • در پیش پرداخت لیزینگ مبلغ بیمه ها درج گردیده است ..

Leasingsina

ردیف

نوع خودرو

بهای فروش(ریال)

پیش پرداخت  به خودروساز

مبلغ تسهیلات(ریال)

مدت بازپرداخت اقساط

مبلغ اقساط با ارزش افزوده و بیمه

ارزش تضامین
 (120% مبلغ قرارداد)

پیش پرداخت به لیزینگ

1

کامیون شاسی باری L1924

1,928,635,472

771,454,189

1,157,181,283

12

111,379,510

1,603,864,948

62,359,884

24

65,672,714

1,891,374,156

99,490,212

36

50,716,749

2,190,963,553

140,209,921

48

43,443,605

2,502,351,646

175,223,030

60

39,238,296

2,825,157,331

205,219,527

2

کامیون شاسی باری L2624

2,438,069,434

1,219,034,717

1,219,034,717

12

117,332,947

1,689,594,432

78,889,997

24

69,732,443

2,008,294,372

118,005,009

36

54,160,190

2,339,720,209

160,901,260

48

46,589,851

2,683,575,404

197,785,882

60

42,214,701

3,039,458,482

229,385,746

3

کامیون شاسی باری آریا(4×6)

3,021,084,000

1,510,542,000

1,510,542,000

12

145,390,727

2,093,626,471

97,807,654

24

86,193,608

2,482,375,916

146,276,223

36

66,826,259

2,886,894,396

199,430,237

48

57,409,973

3,306,814,461

245,135,065

60

51,967,203

3,741,638,633

284,291,391

4

کامیون شاسی کمپرسی LK2624

2,590,899,623

1,295,449,812

1,295,449,812

12

124,687,953

1,795,506,525

83,849,031

24

74,047,538

2,132,569,092

125,415,964

36

57,480,446

2,483,155,278

171,001,163

48

49,426,214

2,846,949,955

210,197,896

60

44,771,201

3,223,526,482

243,778,594

5

کامیون شاسی باری LP608

1,003,860,000

401,544,000

602,316,000

12

57,973,338

834,816,060

32,352,769

24

34,483,280

993,118,469

51,679,206

36

26,798,811

1,157,708,648

72,873,925

48

23,063,196

1,328,440,081

91,098,343

60

20,904,367

1,505,114,401

106,711,601

6

کشنده آکسور

5,556,000,000

2,778,000,000

2,778,000,000

12

267,384,449

3,850,336,062

180,060,608

24

157,765,868

4,543,656,988

269,197,941

36

121,897,647

5,265,978,353

366,952,159

48

104,455,285

6,016,624,388

451,006,763

60

94,370,558

6,794,680,192

523,018,184