تسهیلات در لیزینگ خودروی سواری

شرایط کلی اعطای تسهیلات در خودروی سواری به شرح ذیل می باشد :

  • حداقل مبلغ پیش پرداخت 40% مبلغ خودرومی باشد
  • حداکثر مبلغ تسهیلات 60% مبلغ فاکتور خودرو می باشد.
  • میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
  • مدت بازپرداخت 36 ماهه
  • نوع  قرارداد :  اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی گروهی