منشور اخلاقی
  • مدیران و كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع ملي و صرفه و صلاح شرکت به ارائه خدمات لیزینگی به مشتريان مي پردازند و جلب رضايت آنان را سرلوحه امورخود مي‏دانند

  • مدیران و كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا بر اين باورند كه مشتريان سرمايه هاي واقعي لیزینگ هستند و حضور آنان را مغتنم مي شمارند

  • مدیران و كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا انجام امور مراجعان را در كوتاه ترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهند نمود از اتلاف وقت آنان در شرکت لیزینگ جلوگيري نمايند

  • مدیران و كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا مصمم هستند خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب ونوين به مشتریان ارائه نمایند

  • مدیران و كاركنان كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا وظيفه دارند تا در حوزه كاري خود هرگونه اطلاعات مورد نياز مشتريان را به سرعت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند

  • مدیران و كاركنان شرکت لیزینگ جامع سینا بر اين باورند كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي آنان نظرات و ميزان رضايت مشتريان است

  • مدیران و كاركنان  شرکت لیزینگ جامع سینا دريافت هرگونه انتقاد ، نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء شرکت لیزینگ استقبال مي كنند


Leasingsina