بیمه بدنه

این شرکت انواع بیمه های به شرح ذیل را به صورت آنلاین صادر می نماید :

  • بدنه
  • ثالث
  • مسئولیت
  • آتش سوزی
  • تکمیلی درمانی
  • سایر بیمه نامه های مرتبط با بیمه سینا

شرایط صدور بیمه نامه براساس دستورالعملها و روش های اجرائی شرکت بیمه سینا می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 88173117 داخلی 223- واحد صدور بیمه تماس حاصل فرمایید.

Leasingsina