تاریخچه صنعت لیزینگ
  • بر اساس مستندات تاریخی ، پیشینه فعالیت های لیزینگ و بانک از زمانهای بسیار دور با یکدیگر پیوند خورده و قدیمی ترین بانک شناخته شده در گستره قلمرو ایرانیان با مرکزیت های مالی در همدان ، پاسارگاد ،بابل ، اورشلیم ، و سارد در دوران فرمانروائی کوروش هخامنشی و توسط خانواده ای با نام " اگیبی و پسران " تشکیل شده که اصول آن با عملیات بانکی و لیزینگی امروز تفاوت چندانی نداشته است و متعاقباً درسال 1354 با همكاري فرانسويان اولین شرکت لیزینگ در ایران پايه گذاري شد و این آغاز پیدایش سرچشمه صنعت لیزینگ در ایران به شمار می‌‌رود. محدود شدن عمليات ليزينگ به شـركـت های ابتدایی و عدم امكان گسترش و رونق آن با وجود مشروعيت قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان اجاره به شرط تمليك تا سال 1373 ادامه يافت و جايگاه ليزينگ از استحكام و كاركرد مطلوبي برخوردار نبود، زيرا مؤسسات فوق هنوز وارد چرخه ي فعاليتهاي اقتصادي نشده بودند و در بازار سرمايه و ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري و در نهايت رشد كمي در اقتصاد نقش و وزن ناچيزي داشتند.

  • از سال 1379 به اين سو شركت هاي ليزينگ جديدي تشکيل و رفته رفته در عرصه ي فعاليتهاي اقـتصادي به ويژه صنعت خودرو عمليات ليزينگ گسترش پيدا كرد. ارزيابي اوليه از صنعت ليزينگ در ايران نشان ميدهد اين شركتها عمدتاً در بخش صنعت خودرو متمركز شده اند .

Leasingsina
  • صـنعت ليزينگ به مثابه يك شيوه اعتباري امروزه در تمام عرصه ها رسوخ پيدا كرده و توان مالي مؤسسات حقوقي و اشخاص حقيقي را براي سرمايه گذاري فزوني ميبخشد. گستره آن شامل كالاها و لوازم مصرفي شخصي، تجهيزات كارخانهاي، تجهيزات پزشكي، صنعت حمل و نقل زميني ، هوايي و دريايي ، تجهيزات و ماشينهاي راهسازي، ماشين آلات كشاورزي، صنعت راه آهن و مترو، پروژه هاي بزرگ و سيستمهاي مدرن آبياري، تجهيزات فرآوري مواد غذايي، ساخت و ساز پروژه هاي بزرگ صنعتي و غيره است و از اين مكانيزم تخصيص اعتباري براي سرعت بخشي به پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مطروحه بهره ميگيرند. ليزينگ سرمايه لازم براي انجام سرمايه گذاريها را با نرخ معقول فراهم ميکند و با تأمين منابع مالي و اعتباري ضروري ، شتاب به فعاليتهاي توليدي و خدماتي بدهد و مشكل اصلي فرآيندهاي توليد را كه همانا كميت و كيفيت سرمايه است، به نحو مؤثري تقليل داده و زمینه رشد فعاليت هاي اقتصادي را فراهم نمايد. نمای زير اهميت ليزينگ در توسعه اقتصادي را برجسته ميکند .

  • رشد و انباشت سرمايه و توليد ناخالص داخلي به معني اقتصاد سالم، ايجاد اشتغال و تشويق نوآوري (دسترسي به تکنولوژي) است که از طريق ليزينگ ميسر ميشود و بدليل گستردگي دامنه صنعت ليزينگ در جهان و نوآوريها و تكنـيك هاي عملياتي گوناگون، اين صنعت در زمينه هاي مختلفي كاربرد يافته است.